8. závod Ligy Vysočiny

16. 6. 2012, Klouzovy


Rozpis

8. závod Ligy Vysočiny

Typ závodu:
krátká trať

Datum:
16. 6. 2012, sobota

Pořadatel:
Oddíl OB SK Chotěboř - CTB

Shromaždiště:
Klouzovy - kulturní dům

Kategorie:
dle soutěžního řádu

Prezentace:
9:00 - 9:30 v místě shromaždiště

Čas 00:
10:00 hodin

Vzdálenost na start:
do 1500 metrů

Přihlášky:
do 10.6.2012, vyplněním na: http://www.obhana.cz/Prihlasky.asp
nouzově na e-mail: p.vobornik@chot.cz

Mapa:
název: Kamenná řeka, stav květen 2012
měřítko: 1:10 000, ekvidistance: 5 m
rozměr: A4, mapoval: Osvald Kozák, tisk na laserové tiskárně

Občerstvení:
na shromaždišti

Funkcionáři:
ředitel závodu: Jan Žanda
hlavní rozhodčí: Adam Ander, lic. R3
stavitel tratí: Martin Gregor, lic. R3

informace:
http://www.skchotebor.cz/poradame/8-lv-2012/

© 2012 SK Chotěboř | hubanek@email.cz